Thông báo thay đổi tỉ giá tệ ngày 08/12/2022

Đăng lúc 08-12-2022 15:16:30

Kính gửi quý khách hàng Theo tính hình thực tế thị trường, chúng tôi xin điều chỉnh giảm tỉ giá nhân dân tệ như sau: - Giảm tỉ giá nhân dân tệ từ mức 1 NDT = 36850đ xuống 1 NDT = 3630đ. Trân trọng thông báo! ...

Đọc tiếp


Thông báo điều chỉnh tỉ giá nhân dân tệ ngày 07/09/2022

Đăng lúc 07-09-2022 09:48:10

Kính gửi quý khách hàng Theo tính hình thực tế thị trường, chúng tôi xin điều chỉnh giảm tỉ giá nhân dân tệ và bảng giá vận chuyển như sau: - Giảm tỉ giá nhân dân tệ từ mức 1 NDT = 3720đ xuống 1 NDT = 3685đ. Trân trọng th&o...

Đọc tiếp


Thông báo lịch nghỉ lễ quốc khánh 02/09

Đăng lúc 31-08-2022 10:22:37

Kính gửi Quý Khách hàng! Theo lịch nghỉ lễ chung, Muahangsi sắp xếp cho cán bộ nhân viên nghỉ lễ Quốc Khánh cụ thể như sau: -  Nghỉ lễ Quốc Khánh: từ thứ 6 (ngày 02/09 đến hết ngày 04/09). Trân trọng thông báo! ...

Đọc tiếp


Thông báo điều chỉnh tỉ giá nhân dân tệ ngày 25/08/2022

Đăng lúc 25-08-2022 09:26:30

Kính gửi quý khách hàng Theo tính hình thực tế thị trường, chúng tôi xin điều chỉnh giảm tỉ giá nhân dân tệ và bảng giá vận chuyển như sau: - Giảm tỉ giá nhân dân tệ từ mức 1 NDT = 3745đ xuống 1 NDT = 3720đ. Trân trọng th&o...

Đọc tiếp


Thông báo giảm tỉ giá nhân dân tệ và bảng giá vận chuyển ngày 09/07/2022

Đăng lúc 09-07-2022 10:14:12

Kính gửi quý khách hàng Theo tính hình thực tế thị trường, chúng tôi xin điều chỉnh giảm tỉ giá nhân dân tệ và bảng giá vận chuyển như sau: - Giảm tỉ giá nhân dân tệ từ mức 1 NDT = 3785đ xuống 1 NDT = 3745đ. - Điều chỉnh bản...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 146 bản ghi.