Thông báo điều chỉnh tỉ giá nhân dân tệ ngày 20/11/2021

Đăng lúc 20-10-2021 14:34:41

Kính gửi Quý Khách hàng! Theo biến động thị trường, kể từ ngày 20/10/2021 Muahangsi sẽ điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ từ mức 1NDT = 3.850đ, lên mức 1NDT = 3.890đ đối với tất cả các đơn hàng được đặt...

Đọc tiếp


Thông báo điều chỉnh tỉ giá tệ ngày 19/11/2021

Đăng lúc 19-10-2021 11:29:35

Kính gửi Quý Khách hàng! Theo biến động thị trường, kể từ ngày 19/10/2021 Muahangsi sẽ điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ từ mức 1NDT = 3.820đ, lên mức 1NDT = 3.850đ đối với tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 11h00&nb...

Đọc tiếp


Thông báo điều chỉnh tỉ giá nhân dân tệ ngày 15/10/2021

Đăng lúc 15-10-2021 17:14:49

Kính gửi Quý Khách hàng! Theo biến động thị trường, kể từ ngày 15/10/2021 Muahangsi sẽ điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ từ mức 1NDT = 3.790đ, lên mức 1NDT = 3.820đ đối với tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 17h00&nb...

Đọc tiếp


Thông báo điều chỉnh tỉ giá tệ ngày 11/10/2021

Đăng lúc 11-10-2021 11:07:42

Kính gửi Quý Khách hàng! Theo biến động thị trường, kể từ ngày 11/10/2021 Muahangsi sẽ điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ từ mức 1NDT = 3.770đ, lên mức 1NDT = 3.790đ đối với tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h00&nb...

Đọc tiếp


Thông báo điều chỉnh tỉ giá nhân dân tệ ngày 28/09/2021

Đăng lúc 28-09-2021 14:37:50

Kính gửi Quý Khách hàng! Theo biến động thị trường, kể từ ngày 28/09/2021 Muahangsi sẽ điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ từ mức 1NDT = 3.715đ, lên mức 1NDT = 3.770đ đối với tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 14h00&nb...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 143 bản ghi.