Thông báo thay đổi tỉ giá nhân dân tệ

Đăng lúc 15-12-2021 09:41:25

Kính gửi Quý Khách hàng! Theo biến động thị trường, kể từ ngày 15/12/2021 Muahangsi sẽ điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ từ mức 1NDT = 3.870đ, lên mức 1NDT = 3.890đ đối với tất cả các đơn hàng được đặt cọ...

Đọc tiếp


Thông báo thay đổi tỉ giá nhân dân tệ ngày 12/12/2021

Đăng lúc 12-12-2021 21:48:05

Kính gửi Quý Khách hàng! Theo biến động thị trường, kể từ ngày 13/12/2021 Muahangsi sẽ điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ từ mức 1NDT = 3.850đ, lên mức 1NDT = 3.870đ đối với tất cả các đơn hàng được đặt cọ...

Đọc tiếp


Thông báo thay đổi tỉ giá nhân dân tệ và bảng giá ngày 15/11/2021

Đăng lúc 15-11-2021 11:34:03

Kính gửi Quý Khách hàng! 1. Theo biến động thị trường, kể từ ngày 15/11/2021 Muahangsi sẽ điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ từ mức 1NDT = 3.890đ, về mức 1NDT = 3.850đ đối với tất cả các đơn hàng được đặt cọc ...

Đọc tiếp


Thông báo điều chỉnh tỉ giá nhân dân tệ ngày 20/11/2021

Đăng lúc 20-10-2021 14:34:41

Kính gửi Quý Khách hàng! Theo biến động thị trường, kể từ ngày 20/10/2021 Muahangsi sẽ điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ từ mức 1NDT = 3.850đ, lên mức 1NDT = 3.890đ đối với tất cả các đơn hàng được đặt...

Đọc tiếp


Thông báo điều chỉnh tỉ giá tệ ngày 19/11/2021

Đăng lúc 19-10-2021 11:29:35

Kính gửi Quý Khách hàng! Theo biến động thị trường, kể từ ngày 19/10/2021 Muahangsi sẽ điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ từ mức 1NDT = 3.820đ, lên mức 1NDT = 3.850đ đối với tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 11h00&nb...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 146 bản ghi.