Kính gửi quý khách hàng

Theo tính hình thực tế thị trường, chúng tôi xin điều chỉnh giảm tỉ giá nhân dân tệ như sau:

- Giảm tỉ giá nhân dân tệ từ mức 1 NDT = 36850đ xuống 1 NDT = 3630đ.

Trân trọng thông báo!