Kính gửi quý khách hàng

Theo tính hình thực tế thị trường, chúng tôi xin điều chỉnh giảm tỉ giá nhân dân tệ và bảng giá vận chuyển như sau:

- Giảm tỉ giá nhân dân tệ từ mức 1 NDT = 3785đ xuống 1 NDT = 3745đ.

- Điều chỉnh bảng giá vận chuyển giảm: 

Điều chỉnh giảm giá cho các đơn hàng đặt cọc từ 10h ngày 09/07/2022.

Trân trọng.