Kính gửi quý khách hàng

Theo tính hình thực tế thị trường, chúng tôi xin điều chỉnh giảm tỉ giá nhân dân tệ và bảng giá vận chuyển như sau:

- Giảm tỉ giá nhân dân tệ từ mức 1 NDT = 3745đ xuống 1 NDT = 3720đ.

Trân trọng thông báo!