Kính gửi quý khách hàng

Để kiện toàn hệ thống, kho bãi và nhân sự. trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiến hành nâng cấp lại hệ thống của muahangsi.

Tất cả các đơn hàng chưa hoàn thành trên hệ thống chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý đến khi hoàn thành.

Với các đơn hàng lên mới chúng tôi sẽ giao dịch trên hệ thống: https://nhaphanghoatoc.com/

Mọi liên hệ chi tiết khi truy cập vào hệ thống mới quý khách vui lòng liên hệ chăm sóc khách hàng, hoặc trưởng phòng kinh doanh: Vũ Mạnh Cường - hotline: 0795031688.

Trân trọng!