Kính gửi quý khách hàng

Theo tình hình thực tế thị trường, chúng tôi xin điều chỉnh giảm tỉ giá nhân dân tệ như sau:

- Giảm tỉ giá nhân dân tệ từ mức 1 NDT = 3630đ xuống 1 NDT = 3600đ.

- Áp dụng cho các đơn hàng đặt cọc từ 14h20' ngày 22/02/2023.

Trân trọng thông báo!