Chính Sách Kiểm Hàng

Đăng lúc 10-08-2021 21:26:22

Chính Sách Kiểm Hàng 1. Định nghĩa: Kiểm hàng: là thực hiện các công việc kiểm tra và so sánh các sản phẩm/hàng hóa nhận được trong kiện hàng nhận được từ Nhà cung cấp (NCC) với các sản phẩm hiển thị ở từng link sản phẩm trong đ...

Đọc tiếp


Chính Sách Đổi/Trả Hàng

Đăng lúc 10-08-2021 21:16:27

Chính Sách Đổi/Trả Hàng   1. Định nghĩa: Đổi hàng là hoạt động chúng tôi làm việc với NCC để thực hiện việc chuyển trả hàng để nhận lại hàng thay thế. Trả hàng là hoạt động quý khách trả lại hàng hóa mà qu&yacut...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 12 bản ghi.