Tthông báo điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ ngày 16/08/2018

Đăng lúc 24-07-2018 12:10:31

Timhangquangchau.com thông báo điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ ngày 16/08/2018 Kính gửi Quý Khách hàng! Do biến động thị trường, kể từ 11h30p ngày 16/08/2018, Timhangquangchau.com điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ. Theo đó, tất cả...

Đọc tiếp


Thông báo điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ ngày 05/07/2018

Đăng lúc 05-07-2018 13:34:43

Timhangquangchau.com thông báo điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ ngày 05/07/2018 Kính gửi Quý Khách hàng! Do biến động thị trường, kể từ 13h00p ngày 05/07/2018, Timhangquangchau.com điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ. Theo đó, tất cả...

Đọc tiếp


Thông báo điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ ngày 26/06/2018

Đăng lúc 26-06-2018 11:41:20

Timhangquangchau.com thông báo điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ ngày 26/06/2018 Kính gửi Quý Khách hàng! Do biến động thị trường, kể từ 11h00p ngày 26/06/2018, Timhangquangchau.com điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ. Theo đó, tất cả...

Đọc tiếp


Thông báo điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ ngày 08/05/2018

Đăng lúc 08-05-2018 11:03:35

Timhangquangchau.com thông báo điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ ngày 08/05/2018 Kính gửi Quý Khách hàng! Do biến động thị trường, kể từ 11h00p ngày 08/05/2018, Timhangquangchau.com điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ. Theo đó, tất cả...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 146 bản ghi.