Kính gửi quý khách hàng,

Do tình hình biến động giá cả vận chuyển mùa cuối năm chúng tôi thay đổi mốc cân nặng hàng ký gửi. Chi tiết quý khách xin tham khảo tại: https://timhangquangchau.com/bao-gia.html

Tìm hàng quảng châu trân trọng kính báo để quý khách nắm bắt thông tin và chủ động trong việc kinh doanh.

Trân trọng!