Chính sách lưu kho

1. Định nghĩa:

Chính sách lưu kho hàng hóa” là các quy định về thời gian thực hiện yêu cầu giao hàng, hoàn thiện tài chính và nhận hàng, áp dụng đối với tất cả Khách hàng có hàng hóa vận chuyển và lưu giữ trong kho hàng của Muahangsi tại Việt Nam.

 • Cơ sở xây dựng chính sách lưu kho:

– Baogam là đơn vị trung gian; thực hiện việc mua hàng và vận chuyển hàng hóa theo sự ủy quyền của Khách hàng. Do đó, ngay khi hàng về Kho phân phối, chúng tôi yêu cầu Quý Khách hoàn tất tài chính để nhận hàng trong thời gian sớm nhất; đồng thời, kiểm tra kỹ tình trạng hàng hóa và có những phản hồi kịp thời (trong trường hợp sản phẩm/đơn hàng có phát sinh), để Baogam có cơ sở thực hiện các Khiếu nại liên quan (xem chi tiết về Chính sách Khiếu nại Dịch vụ).

– Nếu Quý Khách gửi yêu cầu giao hàng sau 24h kể từ thời điểm hàng nhập kho  (xem Quy định về Chính sách Giao hàng Nội địa Việt Nam) và để hàng hóa lưu kho vượt quá thời gian quy định dưới đây; chúng tôi có quyền từ chối các Khiếu nại liên quan đến đơn hàng.

2. Quy định lưu kho hàng hóa: 

 1. Thời điểm nhập kho: là thời điểm hàng hóa nhập kho tại Việt Nam (Hà Nội hoặc TP. HCM) và thông tin tới Khách hàng trên một trong các phương tiện: website (chuyển trạng thái “Chờ giao” trên đơn); Email, SMS đến địa chỉ email và số điện thoại Khách hàng đăng ký trên hệ thống.
 2. Thời điểm bắt đầu tính hàng lưu kho:

Từ 00h00p ngày kế tiếp của ngày hàng hóa được nhập kho. Ví dụ hàng hóa nhập kho lúc 11h00 a.m ngày 05/12 sẽ được tính thời gian bắt đầu lưu kho là 00h00p ngày 06/12)

 1. Thời điểm Khách hàng lấy hàng: là thời điểm Khách hàng có yêu cầu giao (qua hệ thống/liên hệ trực tiếp với kho/CSKH) và đồng thời Khách hàng phải đủ tài chính để lấy hàng ngay sau khi hệ thống chuyển trạng thái “Yêu cầu giao” .
 2. Thời hạn lưu kho:

Muahangsi có trách nhiệm lưu kho và bảo quản hàng hóa cho Khách hàng sau khi hàng nhập kho trong khoảng thời gian sau:

  5 ngày đối với hàng hóa về kho Hà Nội/TP.HCM và giao tại Hà Nội/TP. HCM.

  7 ngày đối với hàng hóa giao tại các tỉnh ngoài khu vực Hà Nội/TP.HCM (hàng về Hà Nội nhưng giao ở TP.HCM hoặc ngược lại).

Ví dụ thời gian nhập kho tại Việt Nam từ 0h00 ngày 05/12 sẽ được phép lưu kho tối đa đến hết ngày 10/12 (đối với mục 4.a) hoặc ngày 17/12 (đối với mục 4.b).

 1. Tính phí lưu kho:
 • Hàng hóa lưu kho vượt quá thời hạn nêu tại điều 4 trong chính sách này sẽ được tính phí lưu kho.
 • Mức phí lưu kho áp dụng là: 2000 vnd/kg/ngày.
 • Trường hợp áp dụng phí lưu kho: 100.000 đ/ngày/bao hàng (áp dụng khi có phát sinh tại phần Chính sách chuyển thẳng).
 1. Khoảng thời gian tính phí lưu kho:
 • Kể từ sau thời hạn được phép lưu kho tại điều 4 của chính sách, Muahangsi sẽ tiến hành tính phí lưu kho hàng hóa.
 • Thời gian tính phí lưu kho: bắt đầu từ thời điểm tính phí lưu kho đến cho đến thời điểm Khách hàng có yêu cầu giao và đủ điều kiện lấy hàng.
 1. Thanh lý hàng hóa:

Hàng hóa lưu kho quá 10 ngày tính từ thời điểm tính phí lưu kho Muahangsi sẽ tiến hành thanh lý hàng hóa mà không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với hàng hóa đã thanh lý hoặc cũng như không có nghĩa vụ bồi hoàn lại tiền cọc cho đơn hàng và các khoản phí trên đơn hàng (nếu có).

Lưu ý:

–  Trường hợp khách hàng đã có đủ điều kiện lấy hàng nhưng chưa lấy mà ký gửi hàng tại kho, Muahangsi sẽ thu phí lưu kho nhưng thời gian lưu kho không quá 10 ngày theo quy định chung.

– Trường hợp Khách hàng có yêu cầu giao và đủ điều kiện để lấy hàng nhưng thời gian yêu cầu giao gần chạm mốc thời gian tính lưu kho, Muahangsi sẽ sắp xếp giao hàng theo “Chính sách Giao hàng Nội địa” và không tính phí lưu kho đối với các kiện hàng này.

- Với các mặt hàng nhạy cảm, hàng không được phép kinh doanh và vận chuyển chúng tôi từ chối lưu kho, mọi khiếu nại và rủi ro liên quan đến hàng hoá chúng tôi không có trách nhiệm.