Nguyên tắc Quy đổi Trọng lượng tính phí cho hàng hóa

Để thống nhất cách tính Quy đổi hàng hóa theo Tiêu chuẩn chung và trên tinh thần hỗ trợ Khách hàng tối đa, Muahangsi chính thức áp dụng Nguyên tắc Quy đổi Trọng lượng tính phí cho hàng hóa đối với nhóm hàng nhẹ và cồng kềnh (hàng có trọng lượng nhẹ nhưng thể tích lớn).

Công thức tính Quy đổi:
– Công thức quy đổi cân nặng từ thể tích đối với đơn hàng VCT, VCTK.
Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) * Rộng (cm) * Cao (cm)/6000

Nguyên tắc:

  • Nếu cân nặng thực tế của kiện hàng ≥ cân nặng quy đổi: Muahangsi tính phí vận chuyển theo cân nặng thực tế.
  • Nếu cân nặng thực tế của kiện hàng < cân nặng quy đổi: Muahangsi tính phí vận chuyển theo cân nặng quy đổi. 

Các lưu ý:

  • Muahangsi mặc định tính PVC theo cân nặng quy đổi với mọi kiện hàng, chủ động truy thu tiền PVC còn thiếu nếu trước đó kiện hàng chưa được tính PVC theo đúng Nguyên tắc trên.
  • Trong điều kiện cho phép – khi Muahangsi có thể ghép chung những kiện hàng thuộc nhiều chủng loại vào một lô hàng lớn để vận chuyển; Muahangsi sẽ hỗ trợ không tính PVC theo cân nặng quy đổi đối với kiện hàng có thể tích dưới <0.02m3.
  • Muahangsi không có trách nhiệm thông báo về việc sẽ áp dụng tính PVC theo cân nặng quy đổi đối với mỗi đơn hàng cụ thể. Trường hợp Quý khách muốn kiểm tra và xác minh thông tin, Quý khách chủ động thực hiện đo lại kích thước kiện hàng. Nếu phát hiện sai khác, Quý khách gửi hình ảnh xác thực kích thước đúng của kiện hàng (bao gồm: hình ảnh kiện hàng có mã kiện, hình ảnh đo lại kích thước các cạnh của kiện hàng) qua chức năng “Khiếu nại” để Muahangsi kiểm tra và phản hồi trực tiếp trên đơn hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *