Tài khoản và đặt hàng

Posted on

1. Tôi có cần phải chọn đúng danh mục sản phẩm trên công cụ đặt hàng không? Một số mặt hàng sẽ gặp khó khăn khi vận chuyển ví dụ hàng điện tử, hàng thực phẩm, hóa chất …. Việc chọn đúng danh m[...]

Đọc tiếp